Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op alle producten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op 24 september 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08174956. Op uw verzoek worden deze kosteloos toegezonden.